Kuasa forex download

Pegawai Kastam yang hak boleh menahan, menyoal dan memeriksa mana-mana orang serta menahan dan menyita sebarang mata wang tunai yang disyaki tidak diisytiharkan, diisytiharkan dengan palsu atau terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau jenayah lain. Wang tunai dan instrumen pembawa boleh niaga yang berkenaan boleh disita dan dilucuthak. Pemindahan wang rentas sempadan secara fizikal telah dikenalpasti di peringkat antarabangsa sebagai salah satu cara yang digunakan untuk aktiviti-aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Sekiranya aktiviti-aktiviti ini tidak dikawal, ianya boleh mengancam kestabilan ekonomi dan keselamatan negara. Sehingga jumlah wang kertas mata wang asing dan cek kembara yang  dibawa masuk ke Malaysia.

Sekiranya melebihi satu jumlah yang bersamaan USD 10,000 dikehendaki mengikrar dengan menggunakan Borang Kastam No. Pemohon perlu melengkapi Borang Kastam No. Malaysia yang membawa masuk matawang ke dalam Negara hendaklah menggunakan borang kastam no. IMM 26 yang boleh diperolehi di kaunter Imigresen di pintu-pintu masuk. 22 tersebut boleh didapati di kaunter-kaunter sebelum pemohon melepasi pemeriksaan Kastam. Setiap pengembara atau sesiapa sahaja yang tiba atau meninggalkan Malaysia hendaklah mengisytiharkan dalam Borang Kastam No.